Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

,,Dobre emocje na trudny czas, czyli oswoję strach zapewniam Was"

 

Stowarzyszenie „Nasze dzieci” działające przy Przedszkolu pozyskało dotację w kwocie 2951zł na realizację projektu „Dobre emocje na trudny czas, czyli oswoję strach zapewniam Was”. Fundusze na dotacje pochodziły ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
.

Działaj lokalnie                            Unia Nadwarciańska

Projekt ten odpowiadał na potrzeby nowej rzeczywistości związanej z pandemią Covid-19, a co za tym idzie, funkcjonowania dzieci i ich rodzin w nowych warunkach sytuacyjnych podyktowanych pandemią.

 

Głównym celem projektu „Dobre emocje na trudny czas, czyli oswoję strach zapewniam Was” było kształtowanie właściwych postaw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu higieny osobistej, a także wzrost świadomości i umiejętności społecznych w zakresie rozwoju emocjonalnego dzieci w dobie kryzysu wywołanego Covid-19.

 

Podjęte działania w ramach projektu to zajęcia z arteterapii „TO JA”,zajęcia z biblioterapii „Uczucia na TAK”, które przeprowadzane były raz w tygodniu dla wszystkich grup przedszkolnych.  W ramach projektu dzieci również miły możliwość uczestniczenia w  warsztatach „Mydlane zabawy” oraz uczystniczyły w  sytuacjach edukacyjnych pod hasłem „Czyściochowy krąg”. Projekt był skierowany także do rodziców poprzez  konsultację wspierające w różnorodnych problemach w sferze emocjonalnej dzieci, ale także ich rodzin pt. „Twój problem jest naszym problemem”. 

Została również zaprojektowana ulotka dla rodziców, nauczycieli pt.: ,,Mały artysta o uczuciach i emocjach Ci opowie" .

 

Realizacja projektu ,,Dobre emocje na trudny czas, czyli oswoję strach zapewniam Was" ,,Jaki nastrój mi dziś towarzyszy?"

 

,,Moja kraina radości"- zabawa plastyczna

   Słuchanie bajki D. Gellner ,,Myszka"

 

,,Emocje i uczucia"

 

   Taniec ,, Emocji i uczuć"

Zabawa bum bum rurkami

 

  Emocje i uczucia - praca plastyczna