Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Stowarzyszenie Nasze Dzieci

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” powstało z inicjatywy rodziców i pracowników przedszkola.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
1. działalność na rzecz dzieci, w szczególności niepełnosprawnych,
2. integracja dzieci niepełnosprawnych w społeczności lokalnej,
3. prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym,
4. wspieranie rodzin wychowujących dzieci,
5. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
6. nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowywanie dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
7. ochrona praw dziecka.

Wszystkich rodziców, którym nieobojętny jest los dziecka i tym samym jego rozwój- gorąco zapraszamy!
Nadal istnieje możliwość zaistnienia w życiu przedszkola poprzez przystąpienie do Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” na bieżąco występuje z ofertą na realizację kolejnych projektów, ponownie wnioskując o środki unijne otrzymane od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, czy też innych podmiotów np. Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji Orange i in..

W związku z możliwością pozyskania kolejnych funduszy, a tym samym szansą uruchomienia nowego projektu ,,Przedszkolak i uczeń z pyrką w tytce” w zakresie kultywowania tradycji ludowych i regionalnych, Stowarzyszenie aplikuje o w/w fundusze musi posiadać finansowy wkład własny, dlatego też w Jego imieniu ośmielam się zwrócić do Państwa o pomoc finansową w formie dobrowolnej wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy   85 8542 0001 0001 3664 2000 0010

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁACONĄ ZŁOTÓWKĘ, KTÓRA WYMIERNIE PRZEŁOŻY SIĘ NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPOMNIANEGO PROJEKTU.

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”, które ściśle współpracuje i wspiera Nasze Przedszkole w terminie od 17.08.2015 do 30.11.2015 było partnerem projektu AUT-REH-TER Time realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto, a współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W ramach współpracy zaoferowaliśmy salki terapeutyczne do realizacji zajęć terapii indywidualnej, konsultacji, analizy dokumentacji oraz wsparcia dzieci.  Wspólnie dostosowaliśmy przestrzeń terapeutyczną dla dzieci by mogły pracować w miejscu o znacznie obniżonej ilości bodźców, które uniemożliwiają podjęcie edukacji dzieci.

Stowarzyszenie Nasze Dzieci