Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

 

I  część dnia – od godz. 6.30  do 9.00

 • Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań   - aktywność własna dzieci m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, czynności opiekuńcze.
 • Indywidualna praca z dziećmi, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe . ćwiczenia i zabawy ruchowe.
 • Zabiegi higieniczne,  czynności samoobsługowe i organizacyjne.
 • Śniadanie:

830 – 8.50 - grupa I „Krasnale” ,  grupa II „Bystrzaki”,  
8.50-9.10 – grupa III „Motylki”, grupa V „ Miśki”,

910 – 9 30 - grupa IV „Biedronki”, grupa VI „Słoneczka”, 

 

W godzinach 7.00 – 12.00 realizacja podstawy programowej

II część dnia – zintegrowane działania edukacyjno-wychowawcze od godz. 9.00 do godz. 12.00

 • Realizacja zadań edukacyjnych według podstawy programowej oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego, w różnych sferach rozwoju dziecka dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych każdego dziecka. Tworzenie okazji do samodzielnego obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych
  i konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką
  i literaturą. Rozbudzanie świadomości regionalnej poprzez historię i kulturę. Organizacja zajęć wspierających rozwój dziecka.
 • Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi: aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali
  i na placu. Zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu – plac przedszkolny, boisko,  park. Dobrze zorganizowana zabawa.
 • Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, spacery, wycieczki.
 • Zajęcia dodatkowe z całą grupą, w tym zajęcia z rytmiki.
 • Prace porządkowe, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne,
 • Obiad: 11.30 1150 – grupa I „Krasnale” ,  grupa II „Bystrzaki”, 
   1150  - 1210  - grupa III „Motylki”,,  grupa V „ Miśki ”

 12.10 - 1230–  grupa IV „Biedronki”, grupa VI „Słoneczka”, 

 

 

III  część dnia –  od godz. 12.00 do godz. 17.00

 • Grupa I „Krasnale” – leżakowanie z przytulankami,  ze słuchaniem ulubionych bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej
 • Grupy starsze wyciszenie dzieci za pomocą technik relaksacyjnych w odpowiednio przygotowanej przestrzeni.
 • Realizacja propozycji zabaw dzieci: słuchanie bajek, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy podejmowane przez dzieci w różnorodnych formach pracy ( wg indywidualnych potrzeb dziecka)  gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami, zabawy swobodne.
 • Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania dodatkowe dla chętnych dzieci
 • Pobyt w ogrodzie przedszkolnym; Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.
 • Czynności samoobsługowe, opiekuńcze. czynności porządkowe; Zabiegi higieniczne.
 • Podwieczorek:

1400 grupa III „Motylki”, grupa V „ Miśki ”
 14 10  - grupa IV „Biedronki” grupa VI „Słoneczka”

1420 - grupa I „Krasnale” , grupa II „Słoneczka”,

 • Kontynuacja działalności edukacyjnej, - realizacja potrzeb dziecięcych,  zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu , zajęcia dodatkowe
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Od godz. 16.00 – 17.00  - aktywność zabawowa dzieci w grupie VI „Słoneczka”. Rozchodzenie się dzieci.