Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Programy wychowania przedszkolnego

ZESTAW  PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO   

NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

 

Lp.

Nadano numer

w wykazie

Oddział, w którym realizowany jest program

Tytuł

 

Autor / Wydawnictwo

 

 

1.

 

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

/Dz. U. z 2017r poz. 356/

2.

 

P1-P/20/21

 

Grupa  I
Grupa IV

 

 

Planeta dzieci.- Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”

 

Jolanta Wasilewska

Wydawnictwo WSiP

 

3.

P1-P/1/19/20

 

 

Grupa V.

 

„Od przedszkolaka do pierwszaka"

Program wychowania przedszkolnego

 

Iwona Broda

Wydawnictwo WSiP

 

 

4.

P1-P/1/18/19

Grupa  II. 

Grupa III

Grupa VI.

 

„Od przedszkolaka do pierwszaka"

Program wychowania przedszkolnego

Iwona Broda

Wydawnictwo WSiP

 

 

5.

P1-P/2/19/20

Grupa I.

Grupa  II.

Gr. III

Gr. IV,

  Gr. V

Gr. VI

 

 

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

 

Magdalena Appel

Joanna Zarańska

Ewa Piotrowska

 

 

 

 

Przedszkole realizuje  program Ambasadora Przyjaznej Edukacji wykorzystując innowacyjne metody w pracy dydaktyczno- wychowawczej m.in. Animal Bingo, Steam Park, Coding Express, Metoda 6-klockow.