Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

„Daleko i blisko czyli małymi stópkami po Słupcy i Wielkopolsce”

Głównym celem  projektu . „Daleko i blisko, czyli małymi stópkami po Słupcy i Wielkopolsce ” była kontynuacja treści z edukacji regionalnej zawartej w projekcie „Przedszkolak z pyrką w tytce”.

Projekt był przybliżeniem wiedzy o regionie, w którym żyją: "Kształtowanie poczucia własnej tożsamości nie jako postawy separacji, ale jako fundamentu tworzenia postaw otwartych, liberalnych, nastawionych na pluralizm ludzkich kultur i ich zrozumienie".  Sens edukacji regionalnej, a tym samym projektu: "zbliżać to, co nasz i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe bezkształtnie sie rozpłynąć". 

W ramach realizacji projektu odbyły się wspólne biesiady dla całych rodzin m.in. festyn jesienny przebiegł pod hasłem „Pyry z gzikiem, czyli wielkopolskie potrawy” , a festyn letni pod hasłem „Przyśpiewki, tańcowanie i gwarowe godanie przy biesiadnym stole". Zostały również ogłosszone konkursy. I tak podczas  jesiennego konkurs plastycznych dla całych rodzin pt. „Wielkopolska moja mała Ojczyzna” oraz podczas „biesiady przy stole” konkurs na „Krótkie rymowanki o regionie pisanewielkopolską gwarą”. Czy też koncert bożonarodzeniowy „Na ludową nutę”.

Dzieci  mogły również bezpośrednio obcować z kulturą ludową poprzez różnorodne wycieczki, które są jedną z ciekawych form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu.  W Muzeum Regionalnym w Słupcy dzieci wysłuchały podań i legend wielkopolskich. W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno­Spożywczego w Szreniawie – uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Palmy, zajączek i dyngus, czyli tradycje wielkanocne”. Odbyły się one w pomieszczeniach zabytkowej XIX­wiecznej stodoły folwarcznej, specjalnie przystosowanej do realizacji tego typu zajęć.  Natomiast w Muzeum Ziemi Pyzdrskiej dzieci 
uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Życie w domowej zagrodzie naszych pradziadków (temat realizowany w oparciu o ekspozycję etnograficzną). 
W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie dzieci uczestniczyły w warsztatach „Lepienie naczyń z gliny”. Podczas zajęć dzieci oglądały repliki naczyń z różnych kultur, a zdobyta wiedza pozwoliła im wykonać 
własnoręcznie pamiątkę z gliny.  Kolejną wycieczką zorganizowaną dla dzieci w ramach projektu był ponowny ich udział w  warsztatach „Ene, due, rabe …” w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno­Spożywczego w Szreniawie.  Dzieci poznały tradycyjne zabawy i gry dziecięce – zabawy ludowe, w tym tradycyjne zabawki, które posiadają wielowiekową tradycję, współcześnie często nieznaną. Celem warsztatów było interaktywne  zaprezentowanie bogatego zbioru gier i zabaw, które  stanowią alternatywę dla 
nowoczesnych zabawek i gier komputerowych, a podsumowaniem przeżyć i wrażeń dzieci, a tym samym usystematyzowaniem pewnej wiedzy była  wycieczka do Poznania – stolicy Wilekopolski – dzieci zwiedzały miasto jeżdżąc tramwajem „Bimbą po Poznaniu” oraz podsumowując projekt uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Początków Państwa Polskiego w  Gnieźnie na zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. „Legendy piastowskie – opowieści o naszej historii na podstawie legend i kronik. Zajęcia o początkach naszej państwowości, oparta była  na  legendach i podaniach.   

Poznanie kultury swojego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy 
dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się 
kształtowanie poczucia systemu  wartości i przynależności do konkretnego miejsca.   Aby dzieci mogły przywiązać się do swojej "małej i dużej Ojczyzny", muszą ją dobrze poznać i poczuć, jakie bogactwo tkwi w historii, tradycji i kulturze. Należy wzbogacać przeżycia dzieci, a  jednocześnie umożliwiać poznanie ziemi rodzinnej.

 

Warsztaty edukacyjne w Muzeum w Ziemi Pyzderskiej  Plener malarski w Pyzdrach

 

Plener malarski w Pyzdrach  Warsztaty w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

 

Gród w Grzybowie  Muzeum Regionalne w Słupcy