Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Tak!- dla zdrowia!

Projekt Tak! - dla zdrowia

 

Projekt „TAK!- dla zdrowia” powstał z inicjatywy rodziców tworzących Stowarzyszenie „Nasze dzieci”.

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” realizowało projekt „Tak ! – dla zdrowia” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu było stworzenie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym warunków do dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego oraz edukacja dziecka w zakresie zdrowego stylu życia a w szczególności kształtowanie nawyków i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, odporności na stres i czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Projekt był skierowany do wszystkich dzieci, rodziców oraz mieszkańców miasta. Wszelkie realizowane inicjatywy w projekcie angażowały i docierały do szerokiej liczby osób nie tylko poprzez sam ich udział w projekcie, ale także poprzez możliwość decyzyjną.

Do działań planowanych przez Stowarzyszenie podczas realizacji projektu należy zaliczyć:
– edukację w zakresie higieny osobistej
– kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się
nauka radzenia sobie ze stresem: relaksacja, muzykoterapia
– edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu zaangażowanie rodziców w prozdrowotne działania edukacyjne

Zadania zrealizowane przez Przedszkole w ramach projektu „Tak!- dla zdrowia”:
– jesienny festyn- inaugurujący projekt „Tak!- dla zdrowia”
– promowanie zdrowego odżywiania- zaprezentowanie stoisk
ze zdrową żywnością
– wręczenie dzieciom „paszportu zdrowego przedszkolaka
– europejski dzień bez samochodu
– spotkanie z panem policjantem;
– wyposażenie dzieci w kamizelki odblaskowe
– „ruch, muzyka, taniec” – zajęcia ruchowe przy muzyce
– „w sprawnym ciele, sprytny mózg” – zajęcia z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej
– „ruch, rytm i melodia czyli atrakcyjna edukacja małego dziecka”- szkolenie dla nauczycieli
– zajęcia z rehabilitantem skierowane na potrzeby dzieci niepełnosprawnych
– wyjazdy na basen
– przesiewowe badanie słuchu dla dzieci z grup najstarszych
– spotkanie rodziców ze stomatologiem pod hasłem „Jak dbać o zęby dzieci?”
– badanie stomatologiczne dzieci 5 i 6 letnich, lakowanie zębów u dzieci 6 letnich
– wycieczka do nadleśnictwa Grodziec – dwie najstarsze grupy
– obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia pod hasłem „Miś o zęby dba”: wręczenie wszystkim dzieciom zestawów do mycia zębów; spotkanie z pracownikami medycznymi – pogadanka na temat prawidłowego mycia zębów
– teatrzyk o tematyce zdrowotnej
– komputerowe badanie wzroku dla dzieci z najstarszych grup
– Dzień Babci i Dziadka
– spotkanie rodziców z okulistą „Zadbaj o wzrok swojego dziecka”
– bal karnawałowy