Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

JA, też mogę, potrafię

Realizacja projektu ,,Ja też mogę, potrafię
 
 
Projekt „JA, też mogę, potrafię”

zakłada za Dawidem Lewisem, że „…dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju…”.

 

Edukacja przedszkolna jest najlepszym okresem na wyrównywanie szans edukacyjnych. Zdaniem dr Jadwigi Lubowieckiej z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wczesne dzieciństwo to najbardziej intensywny okres rozwoju człowieka, największej wrażliwości na bodźce stymulacyjne jeśli chodzi o proces uczenia. Wtedy najintensywniej rozwijają się wszystkie funkcje i procesy poznawcze: myślenie, pamięć, wyobraźnia, sprawności grafomotoryczne. Realizując projekt „Ja też mogę, potrafię” Stowarzyszenie „Nasze dzieci” pragnęło umożliwić wszystkim dzieciom z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach, z jednej strony stymulujących ich rozwój, rozwijających ukryte zdolności, z drugiej zajęciach pomocnych w poszukiwaniu przez dzieci swoich własnych możliwości podczas różnorodnych działań związanych z cyklem „Ja też mogę potrafię być…”.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzycznych: „Spotkania z muzyką”,, w zabawach z językiem angielskim: „Przygoda z językiem angielskim”. Dla poszczególnych dzieci zostały utworzone grupy do rozwijania ich zamiłowania tańcem „Arabeska”, zabawami rozwijającymi logiczne myślenie „Łamigłówki mądrej główki”, zabawami badawczymi „Szukam, badam, poznaję”. Dzieci były również objęta opieką logopedyczną „Języczka łamanie, mowy poprawianie”. Specjalną opieką zostały otoczone dzieci niepełnosprawne, dla których Stowarzyszenie zorganizowało cykl specjalistycznych zajęć „JA też potrafię”: terapii indywidualnej, treningu umiejętności społecznych, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych oraz rehabilitacyjnych. Zajęcia kierowaliśmy również do dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola- zajęcia adaptacyjne „Akademia Smyka”. Projekt zainaugurowaliśmy we wrześniu, w ramach cyklu „JA też mogę, potrafię… być artystą” podczas festynu jesiennego . Usługi edukacyjne skierowane były również do dorosłych: rodziców i nauczycieli ponieważ wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i uczucia miłości wielu umiejętności i dużej wiedzy.

Do działań planowanych w przedszkolu podczas realizacji projektu należy zaliczyć także organizację różnorodnych wycieczek /w ramach zwiększenia dostępu do usług turystycznych i kulturalnych/. Odbyły się m.in. wycieczki: wycieczka do Muzeum Narodowego oraz Archeologicznego w Poznaniu ; wycieczka do „Księgarni z Bajką” w Poznaniu . Wycieczka do Teatru Animacji w Poznaniu; Wycieczka do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na warsztaty edukacyjne. „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe”

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013. Stowarzyszenie „Nasze dzieci” pozyskało w ramach FIO – 149 400,00zł